احسان به فرزند

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :


خدا بنده اى را رحمت کند

که با احسان به فرزندش و دمساز شدن با او و تعلیم و تربیت وى ،

فرزندش را در راه نیکى و نیکوکارى یارى مى دهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید